logo-bg       

Дива свиня

divo-praseДИВА СВИНЯ – SUS SCROFA L.

ПОДБОРЕН ЛОВ:

Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на долните зъби.

 
 
до
14,00 см
300 €
 
от
14,01 см
до
16,00 см
300 €
+
 10 € *
от
16,01 см
до
18,00 см 500 € + 10 € *
от
18,01 см
до
20,00 см 700 € +
15 € *
от
20,01 см
до
22,00 см 1000 € +
30 € *
   
над
22,01 см 1400 € +
30 € *

 

* Забележка: за всеки следващ милиметър.

  • За отстреляна дива свиня до 1 год. - 50 €
  • За отстреляна дива свиня от1 год. до 2 год. - 100 €
  • За отстреляна женска над 2 год – 500 €
  • За ранен и ненамерен глиган  – 500 €
  • За отстрелян глиган над 125 т. по CIC се заплаща 10% върху цената на трофея.