logo-bg       

Благороден елен

elenБЛАГОРОДЕН ЕЛЕН – CERVUS ELAPHUS L.

Трофеят се заплаща на база тегло в килограми, измерен с горната челюст.

от
4,00 кг
до
5,00 кг
600 €
+
3 € *
от
5,00 кг
до
6,00 кг
900 €
+
 5 € *
от
6,00 кг
до
7,00 кг 1400 € + 6 € *
от
7,00 кг
до
8,00 кг 2000 € +
8 € *
от
8,00 кг
до
9,00 кг 2800 € +
10 € *
от
9,00 кг
до
10,00 кг 3800 € +
12 € *
от
10,00 кг
до
11,00 кг 5000 € +
30 € *
от
11,00 кг
до
12,00 кг 8000 € +
40 € *
   
над
12,00 кг 12000 € +
80 € *

* Забележка: за всеки следващи 10 грама.

За трофеи над 230.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената.
За отстреляна кошута над 2 г. – 150 €

Селекционен отстрел:

- до 2 г. – 100 €
- от 2 г. до 4 г. с тегло на трофея до 4,00 кг. -300 €