logo-bg       

Ценоразпис

  • Трофеите от благороден елен, елен лопатар и сръндак се заплащат на база тегло, измерено 24 часа след отстрела, почистването и изварянето им. В случаите, когато този срок не може да бъде спазен, от теглото на трофея се приспадат до 5% за влажност.
  • Ловните стопанства гарантират до 15% точност при отстрела на заявения трофей /без глиган/. Когато разликата в гарантираната точност е над 15, ловецът може да откаже да придобие трофея и съответно не го заплаща.
  • За ранен и ненамерен едър дивеч (освен при групов лов на дива свиня и индивидуален лов на глиган), се заплаща 50% от стойността на цената на отстреляния дивеч (при трофейните според заявката).
  • Всички допълнителни услуги се заплащат по договаряне.
  • Заявка за лов се счита за потвърдена, когато услугите са предплатени в размер на 30% най-късно до 10 дни преди провеждането на лова.

  Всички цени са в евро с включен ДДС.