logo-bg       

Услуги

Нощувка със закуска – единична стая 40 € / двойна – 50 €

Храноден:
Обяд: 25 €
Вечеря –  25€
Ловен водач за един ден - 50€
Носач за един ден - 15€
Цена на групов лов на дива свиня - 80€ за един ловец дневно
Моторно превозно средство - 50€
Фотолов - за един ден с водач - 20€
Ловно куче за един ден - 10€
Трансфер (място на пристигане – стопанство- място на отпътуване):
-за микробус и лек автомобил - 0.7€ за км., но не повече от 300 €
Преводач: 60 € на ден

Необработени дивечови кожи:
1. Елен лопатар – 180 €
2. Дива свиня – 120 €
3. Сърна – 100 €

Забележка: в цената е включено дрането, осоляването на цялата кожа или част от нея.
Всички цени са в евро с включен ДДС. 

          НАСЛУКА!